Om Silvismart

Silvismart digitaliserer skogdrift og overfører data registrert av skogsmaskinen til forretningsinformasjon og beslutningsstøtte. Silvismart:

1. Mottar og lagrer data fra skogsmaskiner-.
2. Gir driftsentreprenøren, maskineieren og / eller maskinføreren direkte tilgang til sine egne data, og lar dem dele dem med andre (f.eks skogeier).
3. Forbereder dataene for analyse.
4. Tilbyr interaktive analyse- og visualiseringsverktøy for de innsamlede dataene.

Silvismart gir muligheter for å overføre data og informasjon til skogeier / skogforvalter / utnevnt tredje part uten å røpe personlig informasjon og ytelsesdata. Silvismart har rutiner for å sikre personvern og GDPR krav.

Hva er Silvismart?
Silvismart er operasjonsnavnet for effektivitetsportalen, en viktig del av BBI-JU / H2020-prosjektet TECH4EFFECT. Så, hva gjør Silvismart?

Hovedformålet med Silvismart-systemet er å effektivisere styringen av avvirkning og virkesflyt ved å tilrettelegge for en automatisk digital dataoverføring fra skogsmaskiner til en sentral database, og omdanne de innsamlede dataene til nyttig informasjon for maskinoperatører, maskineiere og skogeiere og andre operatører i verdikjeden fra avvirkning til virkessalg.

Silvismart sørger for at dataene dine blir lagret sikkert og at all personlig informasjon, produksjonsdata og informasjon om selve skogen holdes adskilt og bare er tilgjengelig for oppnevnte målgrupper.

Silvismart er din portal for produktivitetstall og informasjon og råd om hvordan du kontinuerlig kan forbedre effektiviteten i driften. Data samlet inn fra moderne skogsmaskiner kan brukes til å generere mye og detaljert informasjon, og Silvismart gir deg verktøyene til å analysere og forstå dataene dine.

I Silvismart blir data sortert og gruppert før de blir gjort tilgjengelig for en bruker: i) ytelsesdata (f. eks m3/HR, m3/l diesel); II) skogsdata (f.eks. størrelse og distribusjon av trær, arter og utvalg over nettstedet; iii) personaldata (f.eks. operatørenes personopplysninger, skiftlengde); og iv) miljødata.

Silvismart har fire forskjellige grensesnitt designet for entreprenører, maskinoperatører og skogeiere/ledere
Grensesnittene gir målrettet informasjon til de ulike deltakerne i den første treforsyningskjeden, og opprettholder kontrollen over hvem som har tilgang til hvilke dataelementer. Hvilke data du har tilgang til, avhenger av brukertypen din: entreprenør, maskinoperatør eller skogeier/leder, som er knyttet til e-postadressen din som brukes til innlogging. Entreprenøren, som er den primære leverandøren av data, kontrollerer hvilke data som skal utveksles og med hvem:

Når en entreprenør begynner å bruke Silvismart, er hver maskin-ID knyttet til hans / hennes e-postkonto. Entreprenøren vil ha tilgang til alle datatyper gjennom My Fleet og My Operation-grensesnittene. Gjennom My Files & Access-grensesnittet kan entreprenøren gi tilgang til en skogseier eller skogsleder (også identifisert via e-postkontoen) til et gitt stativ. Når en skogseier/leder har fått tilgang, kan de se, analysere og laste ned skoginformasjonen gjennom My Stand- og My Forest-grensesnittene. Maskinoperatøren kan få tilgang til ytelse og personopplysninger som samles inn når de bruker maskinen via Me & My Machine-grensesnittet, gitt at e-postadressen deres er riktig angitt i maskinen.

My fleet: Informasjon til entreprenøren i en standardisert form, uavhengig av maskinens fabrikat og modell. My Fleet tilbyr en oversikt over produksjonen av registrerte maskiner, og datavisualisering og analyse er fokusert på maskinene. My Fleet gir innsikt i hvordan maskinene dine presterer i forhold til hverandre, hvor godt maskinene dine er tilpasset oppgavene de jobber med, og hvor bra maskinparken din presterer i forhold til lignende maskiner i din sektor (maskintype, alder, skogstyper).

My Operations: Informasjon til entreprenøren om en enkelt operasjon (stativ) i standardisert form, inkludert oversikt over produksjonen over alle maskinene som har jobbet der. My Operation gir innsikt i ytelsen og statusen til et individuelt objekt i forhold til andre gjenstander entreprenøren har arbeidet med.

Min stand: Skog informasjon for skog eieren/leder på en enkelt stand i en standardisert form, uavhengig av hvilken entreprenør utført operasjonene. Dette inkluderer arter, volumer, sortimenter og kart av stativet og trærne.

My Files & Access: Oversikt over filene som er sendt til systemet og tilgangsrettigheter. Her kan entreprenører gi skogeiere / forvaltere tilgang til skoginformasjonen til en gitt standplass for grensesnittene My Stand og My Forest.

Hva er det globale Silvismart-systemet?
Maskindata blir generelt samlet inn ved å bruke en global standard (Standard for Forest Data - StanForD). Silvismart samler StanForD-filer og er designet rundt ett universelt system som vedlikeholder og oppdaterer den faktiske databasen som lagrer dataene, leser dataene fra de innkommende filene, og oppdaterer og utvikler de faktiske analyse- og rapporteringsverktøyene som er tilgjengelige i systemet. Å ha ett universelt system gjør den faktiske kostnaden for utvikling og vedlikehold veldig lav for de enkelte land og organisasjoner som bruker systemet. Det pågår også arbeid med å gjøre Silvismart tilgjengelig for andre dataformater, for eksempel datafangst fra taubanedrifter.

Hva er de nasjonale Silvismart portalene:
De nasjonale Silvismart portaler tjene som tilgangspunkter til det globale Silvismart systemet. Verten for den nasjonale portalen er ansvarlig for brukerstøtte, å gjør systemet og verktøy tilgjengelig på det nasjonalt, og gir nettstedet som lenker til Silvismart systemet. Videre tilpasser den nasjonale kontaktpersonen kontrakter om konfidensialitet og andre restriksjoner for databruk, vurdering for å sikre langsiktig bærekraft av Silvismart-systemet, også når det gjelder å generere inntekter for å dekke kostnadene ved å opprettholde systemet.

Hva er forbindelsen mellom de nasjonale portaler og globale Silvismart?
De nasjonale portalene og det globale Silvismart-systemet er gjensidig avhengige. Det globale systemet opprettholder databasen, algoritmer, kode og analytiske verktøy. De nasjonale portalene sørger for at systemet er riktig tilpasset lokale interesser og forhold, og at det brukes aktivt. I løpet av levetiden til TECH4EFFECT prosjektet (frem til oktober 2020), alle kostnader forbundet med utvikling av det globale systemet, samt de som påløper i å etablere de nasjonale portaler, er dekket gjennom BBI-JU finansiering mottatt for TECH4EFFECT Prosjektet.

Hva skjer med Silvismart når TECH4EFFECT-prosjektet avsluttes?
For å holde Silvismart operative etter TECH4EFFECT, vil det globale systemet eies av en internasjonal forening (statuene er nå satt opp). Vertene av den nasjonale portalen vil være medlemmer, samt TECH4EFFECT partnere som har gjort betydelige bidrag til utviklingen av Silvismart. Imidlertid vil foreningen også være åpen for flere medlemmer til å delta. Dette eierskap skjemaet vil kreve en årlig abonnementsavgift fra medlemmene til å dekke kostnadene ved å opprettholde og kontinuerlig forbedre systemet og vil ha riktige beslutningsprosesser strukturer og prosedyrer for å ta alle nødvendige skritt.